Η παλέτα The Saharan από την Juvia's PlaceThe Saharan palette by Juvia's Place


Ελληνικά

Αφού αποφάσισα ότι θέλω να εμπλουτίσω τη συλλογή μου με σκιές από μάρκες που δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και μετά από το καθιερωμένο ξενύχτι σε βιντεάκια στο YouTube, θυμήθηκα τα reviews για την εταιρία Juvia’s Place. Από τις παλέτες που έχουν βγει μέχρι τώρα μου χτύπησε στο μάτι η Saharan (μου έκανε και κάτι το πιο εξωτικό και είναι και Cruelty Free όπως τα περισσότερα από τα προϊόντα τους).

Ψάχνοντας λοιπόν τον πιο εύκολο και γρήγορο (όχι πιο οικονομικό δυστυχώς!) τρόπο να την αγοράσω, βρήκα ότι είναι διαθέσιμη στο BeautyBay μαζί με τις υπόλοιπες παλέτες από την Juvia’s. 

BeautyBay: € 35.25Juvia's Place: $ 20 (με την σημερινή ισοτιμία € 17.2)
Μεταφορικά για παράδοση στην Ελλάδα:
Δωρεάν για παραγγελίες άνω των € 25
Μεταφορικά για παράδοση στην Ελλάδα:
$ 10.50 (με την σημερινή ισοτιμία € 9)
Ημερομηνία Παραγγελίας:
18 Αυγούστου
Σύνολο:
$ 30.50 (με την σημερινή ισοτιμία € 26.2)
Ημερομηνία Παράδοσης:
31 Αυγούστου
(μέσα σε 13 ημερολογιακές/10 εργάσιμες)
Η σελίδα αναφέρει EU Standard shipping και περίπου 5-7 ημέρες για την επεξεργασία της παραγγελίας πριν από την αποστολή

Επίσης, προτίμησα να την αγοράσω από το BeautyBay γιατί κάποια δέματα από Αμερική (από όπου αποστέλει το επίσημο site της Juvia’s), ανάλογα με το βάρος τους και το κόστος του προϊόντος που περιέχουν μπορεί να καθυστερήσουν στο Τελωνείο κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα, που σημαίνει extra χρόνος και extra κόστος!

Η παλέτα τώρα, περιέχει 12 σκιές με συνολικό καθαρό βάρος 18 g, δηλαδή:

  • 1.5 g/σκιά και με την τιμή του Beauty Bay, € 2.94/ σκιά ή  €1.95/g.
  • Ενδεικτικά, η Modern Renaissance της ABH είναι στα € 4.50/g. 

Περιέχει 4 matte και 8 shimmer σκιές. Οι οδηγίες για καλύτερη εφαρμογή είναι η χρήση:

  • ενός blending πινέλου για τα matte και
  • ενός βρεγμένου flat shader συνθετικού πινέλου για τα shimmer.

Σημείωση: Πριν τα swatches χρησιμοποίησα το PhotoFocus Eyeshadow Primer της Wet’n’Wild .

 
 

Χρήσιμα Links:

Πληροφορίες αποστολής BeautyBay

Πληροφορίες αποστολής Juvia’s Place

Από πού αγόρασα το PhotoFocus Eyeshadow Primer της Wet’n’Wild

English

Since I decided to try new eyeshadow palette brands and after spending a shameful 5 to 6 hours binge-watching YouTube videos, I came across the reviews for Juvia’s Place. From the palettes they have released so far, the Saharan caught my eye right away (it seemed more exotic to me and is also Cruelty Free – as most of their products are).

Off I went to find out how I can get my hands on it. As I was looking for the easiest, and fastest (not cheapest though!) way to get it, I found out it was available on BeautyBay along with the rest of Juvia’s palettes. 

BeautyBay: € 35.25Juvia's Place: $ 20 (with the current rate € 17.2)
Shipping cost to Greece:
Free for orders over € 25
Shipping cost to Greece:
$ 10.50 (with the current rate € 9)
Order Date:
August 18th
Sum:
$ 30.50 (with the current rate € 26.2)
Delivery Date:
August 31st
(in 13 calendar/10 working days)
The site mentions EU Standard shipping and about 5-7 days for order processing before shipping

I also preferred to get the palette from BeautyBay because certain parcels from the USA (from where Juvia’s is shipping their products), depending on their weight and value of contents may be delayed in Greek Customs, which means extra time and extra money!

The palette itself now, has 12 eyeshadows with a net weight of 18 g, which can be broken down to:

  • 1.5 g/eyeshadow and if bought from BeautyBay, € 2.94/eyeshadow or  €1.95/g.
  • Indicatively, the Modern Renaissance eyeshadow palette by ABH costs about € 4.50/g. 

It includes 4 mattes and 8 shimmers. The application instructions are pretty standard for these types of eyeshadows:

  • use of a blending brush for the mattes and
  • use of a wet flat shader brush for the shimmers.

Note: Before the swatches, I applied a layer of the PhotoFocus Eyeshadow Primer  by Wet’n’Wild .

 
 

Useful Links:

Delivery information – BeautyBay

Shipping Information – Juvia’s Place

Where I got the PhotoFocus Eyeshadow Primer by Wet’n’Wild


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Η παλέτα The Saharan από την Juvia's PlaceThe Saharan palette by Juvia's Place